Редакція громадсько-політичного видання "Прес-Центр"
18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 137 оф. 20
Телефони: (0472) 564-664 – творчий та рекламний відділи.
(0472) 546-806 – бухгалтерія. друкувати ...

01.04.2018 18:12

За минулий рік населення на Черкащині поменшало на майже 11 тисяч осіб


Чисельність наявного населення Черкаської області на 1 січня 2018р., за оцінкою, становила 1220,4 тис. осіб. У міських поселеннях області проживало 690,1 тис. осіб (56,5% від загальної чисельності населення), у сільській місцевості – 530,3 тис. осіб (43,5%).

На формування чисельності населення області вплинули процеси природного скорочення (на 10394 осіб) та міграційного скорочення (на 450 осіб). У підсумку населення області впродовж 2017 року скоротилось на 10844 особи. Наслідком природного скорочененя населення області стало перевищення майже вдвічі кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 48 живонароджених.

Крім того, внаслідок адміністративно-територіальних перетворень збільшилась чисельність населення сільської місцевості (на 2724 осіб) за рахунок чисельності населення міських поселень.

Підготував: Олена ХОЛОД
Джерело: ГУ статистики у Черкаській області