Редакція громадсько-політичного видання "Прес-Центр"
18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 137 оф. 20
Телефони: (0472) 564-664 – творчий та рекламний відділи.
(0472) 546-806 – бухгалтерія. друкувати ...

07.10.2015 15:06

У Черкасах буде ще один парк


Проводиться підготовка матеріалів на сесію обласної ради зі створення на території м. Черкаси парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення орієнтовною площею 6,4 га.

Черкаська область є однією з небагатьох областей, яка стратегічною ціллю регіонального розвитку визначила "Екологічну безпеку та збереження довкілля". Зазначена мета містить і напрямок із розвитку екомережі, природно-заповідного фонду.

З метою створення нових рекреаційних зон на території міста Черкаси в 2014, 2015 роках, відповідно до клопотань Черкаської міської ради, за поданням обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради оголошено 4 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення загальною площею 20,66 га.

Проводиться підготовка матеріалів на сесію обласної ради зі створення на території м. Черкаси парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення орієнтовною площею 6,4 га.

На території міста Черкаси нараховується 28 об’єктів природно-заповідного фонду площею 192,38 га.

З метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу в регіоні обласною державною адміністрацією проводиться координаційна робота щодо виділення органами місцевого самоврядування коштів місцевих бюджетів на розробку проектів з організації та встановлення меж заповідних об’єктів.

Із 28 об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих на території м. Черкаси, винесено межі 10 об’єктів площею 142,34 га. Потребують проведення робіт з розробки проектів з організації та встановлення меж 18 об’єктів, 14 з яких перебувають у підпорядкуванні КП "Дирекція парків" та Черкаської міської ради.

На замовлення структурного підрозділу Черкаської міської ради проведено розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення "Соснівський", "Долина троянд", "Сквер Хіміків", "Юність".

За результатами розгляду Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації зазначених проектів встановлено, що площа парків зменшилася: парку "Соснівський" з 6,64 га до 6,29 га; парку "Сквер Хіміків" з 10,8 га до 10,46 га; парку "Долина троянд" з 5,15 га до 5,1 га; парку "Юність" з 1,3 га до 0,92 га.

Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації поінформовано Черкаську міську раду, КП "Дирекція парків", розробника документації із землеустрою про те, що для подальшого розгляду питання погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж Парків необхідно виконати вимоги ст. 54 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", а саме: погодити зміну меж об’єктів природно-заповідного фонду з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Не зважаючи на проведене інформування про процедуру погодження зміни меж, робота по приведенню матеріалів у відповідність до вимог діючого законодавства зазначеними органами не була проведена.

З метою прискорення вирішення питання отримання відповідного погодження Черкаська обласна державна адміністрація звернулася до Міністерства екології та природних ресурсів України (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду).

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України до встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення, тобто за матеріалами, які надавалися до обласної ради для прийняття рішення про їх оголошення (ст. 7 Закону).

Зміна меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду проводиться за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного експертного висновку, який готується на замовлення зацікавлених сторін (ст.ст. 51, 54 Закону).

Роз’яснення Мінприроди України направлені до Черкаської міської ради, КП "Дирекція парків" та розробнику документації із землеустрою.

Таким чином вирішення питання щодо погодження зміни меж та проектів землеустрою залежить від злагоджених дій Черкаської міської ради та КП "Дирекція парків".

Підготував: Ірина МЕЛЬНИК
Джерело: Черкаська ОДА